سد سازی

بررسی رفتار لرزه‌ای سدهای بتنی‌‌، به دلیل اهمیت ایمنی سد سازی در هنگام زلزله، مورد توجه بسیاری از محققین بوده است. زیرا تخریب این سازه‌ها در اثر زلزله می‌تواند آثار سو اقتصادی و اجتماعی در پی داشته باشد. از میان سدهای زیادی که در طول تاریخ دچار شکست و خرابی شده فقط تعداد معدودی به دلیل وقوع  زلزله بوده و هیچکدام از آنها نیز سد بتنی مهمی نبوده است. برای ارزیابی ایمنی و پایداری سدهای موجود به هنگام سد سازی، تعیین کفایت اصلاحات مورد نظر برای بهسازی و ارتقای سدهای قدیمی و برای ارزیابی طرح‌های پیشنهاد شده برای احداث سدهای جدید، ضروری است اثرات زلزله بر رو‌ی این سدها ارزیابی شود. پیش بینی رفتار سدهای بتنی در زمان وقوع زلزله یکی از پیچیده‌ترین و سخت‌ترین مسائل در دینامیک سازه است. ‌

‌سدهای بزرگ به اولین سازه‌هایی تعلق دارند كه بطور اصولی در برابر زلزله‌های از سال ۱۹۳۰ طراحی و ساخته شده‌اند و ایمنی لرزه‌ای این سدها ناشناخته است. ایمنی و پایداری سدها در مقابل زلزله با توجه به شرایط زمین شناسی و تكتونیكی منطقه از موارد مهم سد سازی محسوب می‌شود‌.

زلزله‌ها ‌از عمده‌ترین پدیده‌های تاثیر گذار بر روی سازه‌ها هستند و مهندسان معیارهای طراحی را در راستای مقابله با اثرات آن بکار می‌گیرند. به لحاظ درجه ایمنی خاص برای سدهای بزرگ (هم از نظر حجم زیاد سرمایه گذاری و هم از نظر تامین ایمنی ساکنین و تأسیسات پایین دست آن)‌، لازم است که طرح سدهای بزرگ، بزرگترین زلزله قابل باور را در تحلیل مخاطرات و بررسی احتمالات با صرفه نظر از میزان زمان بازگشت آن در طراحی وارد نماید‌.

‌در زمان حرکات شدید زلزله، درزهای ساختمانی قائم ممکن است بلغزد یا باز شود. بتن ترک بخورد و آب مخزن در بعضی قسمت‌ها از سطح سراب سد جدا شده‌، منجر به خلا زایی (کاویتاسیون) شود. این پدیده‌ها خطی نبوده و شبیه سازی و توضیح صحیح علل آنها بی‌نهایت مشکل است. نیروهای زلزله صرفاً به عنوان نیروهای استاتیکی تلقی شده و بارهای ثقلی ترکیب می‌شوند.

با توجه به مطالب بالا و به جهت لزوم استحکام بسیار بالا در سد سازی، امروزه در اکثر پروژه های بتنی سدی در جهان از کوپلینگ استفاده می شود. سد جین پینگ 1 در کشور چین که مرتفع ترین و بلندترین سد جهان می باشد از نوع بتنی قوسی می باشد. در ساخت این سد تماما از عملیات کوپلینگ استفاده شده است.برای حل مشکل افزایش مقاومت لرزه‌خیزی محصولات ایران کوپلر راه حلی برای مشکلتان در اختیار شما قرار می‌دهد.   

به زودی مطالب بیشتری در این باره منتشر خواهیم کرد.
کوپلر در سد سازی

به زودی…

ایران کوپلر، ضرورتی هوشمندگروه صنعتی ایران کوپلر

به زودی…

انتقال به گوگل